Visie op Zorg

Het zorglandschap verandert sterk. Mensen worden ouder, meer en meer mensen lijden aan chronische aandoeningen, waarbij comorbiditeit (meerdere aandoeningen bij dezelfde cliënt) ook sterk toeneemt. De druk op zorgverleners wordt hoger en de veranderende rol van de zorgconsument en behoefte aan betere zorg versterken dit alles.

De kosten van zorg stijgen explosief, financieringsvormen veranderen, zorg en ondersteuning worden dichtbij de cliënt, in de wijk, georganiseerd, en de rol van gemeenten en zorgverzekeraars verandert. Zelfredzaamheid en de rol van bijvoorbeeld mantelzorgers in de langdurige zorg worden belangrijker. Zorg wordt langer in de eerstelijn georganiseerd, wat belangrijke verschuivingen met zich meebrengt in bijvoorbeeld de diagnostiek of de GGZ. Substitie vindt niet alleen plaats van de tweede lijn naar de eerste lijn maar er is tevens een belangrijke beweging naar de patient thuis als we het hebben over onderwerpen als self management.

Tegelijkertijd gaan technologische ontwikkelingen razendsnel,  groeit de hoeveelheid data explosief en is de behoefte om over meer informatie, overal en altijd in een passende vorm te beschikken groter en groter. Technologische ontwikkelingen op zich maken de zorg niet per definitie goedkoper, beter of menselijker. De juiste oplossingen met de juiste inzet zijn de sleutel. Dit alles vraagt om slimme toepassingen die werken en een bijdrage leveren aan veranderende processen, hogere kwaliteit en blijvend betaalbare, mensgerichte zorg.

Binnen Brightcare geloven wij dat met behulp van proces- en technologische innovatie betere zorg kan worden bereikt. We weten ook dat de afhankelijkheid van technologie enorm is en dat beschikbaarheid van techniek en ontzorging van mensen het fundament vormen om nieuwe oplossingen op te bouwen. Wij staan dus niet alleen voor de nieuwste toepassingen, maar houden tevens de dagelijkse praktijk draaiend.

Werkende, beschikbare oplossingen Rond de Zorgverlener en Rond de Cliënt dat is waar Brightcare voor staat.