Brightcare verzorgt de komende jaren voor Stichting de Schoor de gehele ICT infrastructuur, servers, networking en werkplekbeheer. Met ruim 300 medewerkers is Stichting de Schoor een mooie opdrachtgever van formaat.

Meer over De Schoor

De Schoor organiseert in Almere het sociaal cultureel werk, het maatschappelijk werk, maatschappelijke ondersteuning bij schulden, voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk en zet zich in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in Almere!

Geïnteresseerd in het leefbaarhouden van Almere: https://www.deschoor.nl/