Voor een van de grootste laboratoria verzorgd Brightcare al jaren de installatie van POCT apparatuur voor de eerste-lijns diagnostiek. Medewerkers van Brightcare zijn hiervoor gecertificeerd en houden zich aan de strenge eisen binnen de zorg. Momenteel worden CRP en urine analyzers geinstalleerd bij de aangesloten huisartsenpraktijken. Brightcare verzorgt niet alleen de installatie maar ook de coördinatie, contact met technische leveranciers in de keten en voert de benodigde kwaliteitscontroles uit.

Om de zorg voor patiënten te verbeteren zijn er diverse innovatieve Trombosedienst Apps ontwikkeld. Brightcare verzorgt het beheer van de mobiele toestellen, waarbij de Trombosedienst App automatisch op afstand geïnstalleerd wordt op deze toestellen. Vanuit security oogpunt worden deze apps binnen de Knox omgeving geïnstalleerd om de veiligheid van patiënten data te waarborgen. Brightcare verplaatst zich in de rol van gebruiker zowel als beheerder.