Brightcare breidt haar diensten ook uit naar Zuid-Afrika. We leveren naast Samsung Knox mobile licenties ook support voor het platform Knox Manage en Knox E-Fota (firmware beheer en controle) aan de hearX Group. De hearX Group heeft kantoren in Zuid-Afrika, Singapore en Amerika. Op deze locaties maken zij gebruik van het Samsung Knox portfolio om veilig diensten en applicaties aan te bieden en een eerste uitrol in Amerika van 120 devices reeds afgerond.

Over de hearX Group

HearX is gespecialiseerd in het maken van applicaties op het gebied van gehoor en analyse en doen dit i.c.m. mobiele devices om goede zorg en preventie bereikbaar te maken voor een ieder.

hearX Group is een scale-up met als missie betaalbare toegang te bieden tot de gezondheidszorg met digitale oplossingen. hearX biedt een geheel nieuwe manier om traditionele barrières te overwinnen voor de detectie, diagnose en behandeling van gehoorverlies, waardoor een volledig beheerde service beschikbaar is. Tot op heden heeft hearX meer dan 1 miljoen gehoortests uitgevoerd in 39 landen. Ze maken gebruik van Samsung Knox-oplossingen om wereldwijd veilig gebruik van apps te garanderen.

 

Over Brightcare

Brightcare is ontstaan vanuit een visie gericht op persoonlijke aandacht & partnerschap in de ondersteuning van medewerkers bij onze klanten om maximaal gebruik te maken van alle (ICT) faciliteiten die hem of haar geboden worden. Ons primaire doel is (data)veiligheid en beschikbaarheid van oplossingen vooral gericht op het helpen van zorg- en care-organisaties.

Geïnteresseerd in een van de oplossingen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Brightcare: smannoe@brightcare.nl | +31 (0)88  027 0870

HearX: bianca@hearxgroup.com | +27 (12) 030 0268

English version

Brightcare provides international support mobile (data) security solutions

Brightcare expands services to South Africa by selling Samsung Knox licenses and support for the Knox Manage and Knox E-Fota platform to hearX Group.

About hearX Group

hearX Group is an impact-driven scale-up with the mission of providing affordable access to hearing healthcare using smart digital solutions. hearX provides an entirely new way to overcome traditional barriers for the detection, diagnosis and treatment of disabling hearing loss, thus making a fully managed service available. To date, hearX has completed over 1 million hearing tests across 39 countries. They make use of Samsung Knox solutions to ensure safe and secure app usage all over the globe.

 

About Brightcare

Brightcare originated from a vision focused on personal attention & partnership in supporting employees at our customers, to make maximum use of all (IT) facilities offered to him or her. Our primary goal is (data) security and the availability of solutions mainly aimed at helping care and cure organizations.

Interested in our solutions? Please feel free to contact us.

Brightcare: smannoe@brightcare.nl  | +31 (0)88  027 0870

hearX Group: bianca@hearxgroup.com | +27 (12) 030 0268