Point of Care Testing

images-pages-Diagnostiek

Kosten efficiëntie door substitutie van de 2e naar de 1e lijn, schaalvergroting en verandering van financiering door bijvoorbeeld prestatiebekostiging zijn belangrijke thema’s in de diagnostiek. Inzet van slimme en kostenefficiënte ICT-toepassingen is uitermate belangrijk in dit sterk veranderende onderdeel van de zorg.

Decentralisatie van functie- en beeldvormend onderzoek, inzet van Point of Care-testing, Patient Selfmanagement en verdere digitalisering van processen zijn ontwikkelingen die de komende jaren een verdere vlucht zullen nemen.

Beschikbaarheid biedende, schaalbare en betaalbare datacenter diensten op basis van een helder en scherp prijsmodel bieden de mogelijkheid om gecontroleerd en veilig te groeien in een omgeving waar de hoeveelheid data sterk groeit en de afhankelijkheid van het beschikbaar hebben van informatie elke dag groter wordt.

Mobiele toepassingen zoals portals, apps en inzet van smartdevices met verschillende sensoren, waarmee bijvoorbeeld lichaamsfuncties gemeten kunnen worden leveren een belangrijke bijdrage aan de oplossing voor de vraagstukken waar organisaties voor staan. EHealth als één van de sleutels naar de nieuwe wereld van de diagnostiek.

Brightcare levert oplossingen rondom beschikbaarheid, mobiliteit, communicatie en samenwerking, biedt professional services om Point of Care testing apparatuur te koppelen en organiseert hardware vervanging services in opdracht van leveranciers van apparatuur of diagnostische centra met een landelijke invulling en het gewenste service level.