Brightcare is ontstaan vanuit een visie gericht op persoonlijke aandacht & partnerschap in de ondersteuning van medewerkers bij onze klanten om maximaal gebruik te maken van alle (ICT) faciliteiten die hem of haar geboden worden. Brightcare is ontstaan vanuit ons primaire doel (data)veiligheid en beschikbaarheid van oplossingen vooral gericht op het helpen van zorg- en care-organisaties.

Brightcare staat derhalve voor Slimme Zorgoplossingen. ICT-toepassingen vanuit een visie. Vanuit ons uitgangspunt dat oplossingen het werk van de zorgverlener optimaal moeten ondersteunen en een positief verschil moeten maken in het leven van de cliënt bleek dat niet alleen zorgverleners deze werkwijze ondersteunden. Tegenwoordig levert Brightcare dus moderne ICT- oplossingen voor organisaties, haar medewerkers en haar klanten die dezelfde standaarden wensen te realiseren als onze klanten in de zorg en care. Altijd met als uitgangspunt dat de oplossingen het werk optimaal ondersteunen, veilig maken en een positief verschil maken voor uw organisatie. Bestaande producten en diensten vormen altijd de basis van de nieuwe werkomgeving. Persoonlijk contact met onze dienstverleningscentrale en onze professional services specialisten zal onze sleutel zijn en blijven om te komen tot een nieuwe manier van werken, altijd veilig, zelfstandig en optimaal. Wij zijn het centrale aanspreekpunt, altijd en overal bereikbaar net als u.

Een optimaal proces

Door goed te kijken naar bestaande processen, deze in kaart te brengen en optimalisatiemaatregelen door te voeren wordt veel gewonnen. We zorgen er samen voor dat processen beter op elkaar aansluiten, de kwaliteit van dienstverlening wordt verbeterd en doorlooptijden worden verkort. Alles met als doel stijging van medewerker- en klanttevredenheid en goed gebruik maken van beschikbare middelen.

Rond de zorgverlener

Wij geloven in betere zorg door slimmere zorg en ontwikkelen met en voor zorgprofessionals oplossingen. Alles met als doel om onze klanten te ondersteunen, werkzaamheden elke dag veiliger en beter te maken door in alle omstandigheden de benodigde ICT-hulpmiddelen te bieden.

Rond de klant

Bij alles wat we doen stellen we ons de vraag wat dit bijdraagt aan een betere dienstverlening voor u. Uiteindelijk gaat het er ons om dat de processen die u rondom uw medewerkers organiseert slim en efficiënt worden.