Jeugdzorg

images-pages-Jeugdzorg

Jongeren en hun ouders met een hulpbehoefte komen in Nederland veelal in aanraking met verschillende vormen van jeugdzorg van hulp bij opvoeding, jeugdbescherming tot GGZ en jeugdreclassering. Jeugdzorg vindt plaats in ambulante situaties of als gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus). Via Centrum Jeugd en Gezin en Bureau Jeugdzorg is jeugdzorg georganiseerd.

In de jeugdzorg vinden grote veranderingen plaats. Eén van de grootste wijzigingen is de transitie van jeugdzorg naar gemeenten. Hiervoor zijn kritieke succesfactoren opgesteld rondom kwaliteit, effectiviteit en bekostiging. Bezuinigingen en regelgeving zorgen ervoor dat de druk op zorgverleners  toeneemt. Daarnaast is het uitermate belangrijk dat zorgverleners overzicht houden over hun cliënten en hun sociale context, grip houden op stuurinformatie en declaratiestromen en dat gemeenten goed zicht hebben op wie welke zorg ontvangt. Rondom probleemgezinnen ontstaan situaties waarbij het overzicht snel kwijt is en de broodnodige hulp aan jeugdigen in het gedrang komt. Kortom geen eenvoudig speelveld.

Gezinsgericht werken, betere samenwerking in de keten, zelfregie en preventie zijn sleutelwoorden om te komen tot betere jeugdzorg die voor iedereen die het nodig heeft eenvoudig toegankelijk is, zo kortdurend en licht mogelijk ingestoken en met als doel om zwaardere jeugdzorg te voorkomen.

Brightcare wil een belangrijke bijdrage leveren aan betere zorg voor jongeren en hun ouders door het leveren van de juiste software en innovatieve toepassingen.