Eerstelijnszorg

images-pages-eerstelijn

De Nederlandse overheid heeft het beleid om zorg meer in de eerste lijn plaats te laten vinden (bijvoorbeeld huisarts, tandarts en fysiotherapeut) en zo niet alleen gezondheidsproblemen dichtbij de patiënt op te lossen, maar vooral tegen lagere kosten dan bij ziekenhuiszorg.

De zorg wordt meer in de wijk georganiseerd waarbij intensieve samenwerking en optimale informatieuitwisseling in de zorgketen onontbeerlijk is. De huisarts werkt samen met de wijkverpleegkundige, er vindt meer en meer informatieuitwisseling plaats tussen huisarts en apotheek, moderne eerstelijns zorgcentra ontstaan en ouderenzorg, fysiotherapie, diagnostisch centrum, apotheek, diëtist, ziekenhuis en psychosociale- en verslavingszorg werken meer en meer samen om geïntegreerde (eerstelijns) zorg te bieden.

Optimale zorg tegen optimale kosten is het doel. Toepassingen zoals E-Health (consult- en begeleiding via internet, patiënt zelfmanagement etc.) gecombineerd met zorg die meer op de zorgconsument wordt afgestemd (door inhoud, procesinrichting of bijvoorbeeld op de cliënt afgestemde openingstijden) en kostenbewustzijn gaan de inrichting van de eerstelijnszorg bepalen.

De rol van zorggroepen in de eerstelijnszorg en de inzet van praktijkondersteuners worden groter. Praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen nemen taken van de huisarts over, zodat deze zich meer kan richten op patiënten met ingewikkelde problemen of huisbezoeken.

Brightcare adviseert op het gebied van inzet van slimme ICT-toepassingen, E-Health en procesoptimalisatie. Wij leveren diverse oplossingen zoals communicatie-oplossingen, mobiele toepassingen, portalen, intranet- of extranet omgevingen voor bijvoorbeeld zorggroepen of zorgcentra en leveren de ICT-apparatuur die hiervoor nodig is.