top of page

OVERAL & ALTIJD BEREIKBAAR

BRIGHTCARE_INDIVIDUAL_ELEMENTS [Recovered_02]-49.png
BRIGHTCARE_BUBBLES-24.png
BRIGHTCARE_BUBBLES-23.png

CASE STUDY: LEGER DES HEILS

UITDAGINGEN

Het Leger des Heils (LdH) is met bijna 7.000 medewerkers en 8.500 vrijwilligers één van de grootste maatschappelijk hulpverleners van Nederland.

 

Met ruim 400 kantoorlocaties en enkele duizenden woonzorglocaties vervult ICT een sleutelrol in de zorg-, communicatie- en bedrijfsprocessen.

 • Strategische opdracht om grootschalige ICT-besparingen te realiseren.

 • Decentrale, niet-gestandaardiseerde IT-netwerken.

 • Lokale telefoniesystemen met conventionele lijnen.

 • Grote diversiteit merken en lokale leveranciers.

 • Centraal beleid en lokale autonomie.

 • Verpleegoproepsystemen op basis van DECT.

OPLOSSINGEN

Tijdens de projectfase van het telefonietraject hebben wij onder meer op elke LdH-locatie het netwerk gestandaardiseerd en VoIP-klaar gemaakt.  

 • TCO berekening gemaakt in combinatie met financieel plan voor optimalisatie IT en realisatie Business Case.

 • Decentrale netwerken VoIP-klaar op basis van landelijke standaard.

 • Firewall (security) in combinatie met SD-WAN.

 • Migratie 5.000 vaste telefoniewerkplekken naar één private cloud.

 • DECT vervangen door gsm, zonder collegiale gesprekskosten (on-net).

 • Smartphones in zorgproces door inzet universele messaging.

 • VPN/SDWAN ten behoeve van VoIP-integratie.

 • Van decentraal beheer naar efficiënt centraal beheer.

RESULTATEN

Het LdH heeft grote besparingen weten te realiseren door het uitfaseren van ISDN-lijnen, geen onderlinge gespreks- en supportkosten meer op de honderden decentrale telefoniesystemen.    

 • Besparingen, conform klantopdracht en business case, gerealiseerd.

 • Eén universeel communicatieplatform met betere functionaliteiten.

 • Betere bereikbaarheid en efficiency in communicatieprocessen.

 • Uitfasering van alle conventionele (ISDN-) lijnen.

 • Geen collegiale gesprekskosten, vast en mobiel.

 • Gestandaardiseerd beheer van de decentrale infrastructuur en VoIP.

 • Behoud van bestaande verpleegoproepsystemen en het voorkomen van desinvestering.

 • Universele messaging op zorgsystemen zorgt voor eenduidige tooling en uitwisselbaarheid van medewerkers tussen locaties (efficiency).

 • Universele messaging biedt oplossing voor personal security in geval van agressie.

BRIGHTCARE_AA-57.png
CIRCLE-ORANGE-60-60.png

CASE STUDY: DE SCHOOR

"Productiviteit van medewerkers en bescherming van persoonsgegevens zijn cruciaal."

UITDAGINGEN

De Schoor in Almere organiseert sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en jongerenwerk, en brengt Almere in beweging. Circa 250 professionals werken samen met honderden vrijwilligers en stagiairs op 25 locaties.

De Schoor had de afgelopen jaren een verouderde ICT-omgeving. Er diende te worden geïnvesteerd in vernieuwing, updates en upgrades. Gebruikers ervaarden veel vertraging en problemen, onder meer met het vastlopen van sessies en het niet kunnen inloggen.  

 • Productiviteit verhogen en dataveiligheid garanderen.

 • Zoektocht naar een betrouwbare partner, die het beheer van de omgeving conform de wens uitvoert.

 • ICT-ontwikkelingen en groei van de organisatie volgen en advies uitbrengen.

 • De talrijke persoonlijke gegevens geregistreerd bij de Schoor dienen goed te worden beveiligd.

OPLOSSINGEN

De hardware is verplaatst naar onze datacenteromgeving, alle 25 locaties worden volledig beheert en via vulnerability scanning gemonitord. Naast server- en werkplekbeheer verzorgt Brightcare ook het volledig netwerkbeheer en de beveiliging van de omgeving en de dienstverlening.

 • Beheer van Microsoft365-omgeving.

 • Netwerkbeheer, scannen op vulnerability en security dienstverlening.

 • Advies toekomstige ontwikkelingen en proactief aanpassen van mogelijke security issues.

BRIGHTCARE_SECURITY-29.png
CIRCLE-ORANGE-11.png

CASE STUDY: REINER DE GRAAF ZIEKENHUIS

UITDAGINGEN

Het Reinier de Graaf ziekenhuis levert bijna acht eeuwen zorg aan de inwoners van Delft en omgeving. Er werken ruim 2.600 medewerkers, onder wie meer dan 200 medisch specialisten en bijna 800 verpleegkundigen.

 

Het Reinier de Graaf wilde een groot aantal mobiele devices gaan gebruiken in de buitendienst voor bloedafname (Trombosedienst). De bescherming van patiëntinformatie had topprioriteit. 

 • Hoe toestellen en applicaties te beheren.

 • Hoe wordt de bloedafname-app gedistribueerd naar devices.

 • Toestellen voorzien van beveiliging.

OPLOSSINGEN

Brightcare levert mobiliteit en logistiek. Daarnaast worden er oplossingen op maat (Kiosk) geboden in een aantal operatiekamers. Wij hebben meerdere Android- en Samsung Knox-experts die hier ondersteuning bieden.

 • Mobile device management voor security.

 • Mobile application management voor distributieapplicaties.

 • Inrichting en consultancy.

 • Advies over digitalisering.

BRIGHTCARE_AAAAB-57.png
BRIGHTCARE_INDIVIDUAL_ELEMENTS_ORANGE-43.png

CASE STUDY: ACE PHARMACEUTICALS

"Communicatie beter en efficienter gemaakt."

UITDAGINGEN

Ace Pharmaceuticals levert farmaceutisch maatwerk voor specifieke patiëntenbehoeften, waardoor Ace zorgdraagt voor een doelmatige geneesmiddelenvoorziening.

Voor Ace was er nog geen thuiswerkoplossing voor telefonie. Het bedrijf wilde vooral de mogelijkheid om thuis te kunnen telefoneren met gebruik van het bedrijfsnummer. Daarnaast wilde Ace ook de mogelijkheid tot meer eigen beheer en het bekijken van statistieken.

 • Veilig vanuit huis telefoneren.

 • De mogelijkheid tot eigen beheer.

 • Bekijken van statistieken.

OPLOSSINGEN

Ace Pharmaceuticals was al bekend met de oplossingen en heeft door alle voordelen, onze expertise en vaste contactpersonen binnen Brightcare de stap gezet naar meer functionaliteit en flexibiliteit.

 • Huidige DECT-toestellen zijn hergebruikt, waarmee desinvesteringen zijn voorkomen.

 • Bellen vanuit huis alsof je op kantoor zit, is de nieuwe standaard bij Ace Pharmaceuticals.

BRIGHTCARE_HEALTH_WHITE-58-58.png
bottom of page